Astrid Wolter Klasse Hesse
Astrid Wolter Klasse Hesse
Astrid Wolter Klasse Hesse
Astrid Wolter Klasse Hesse
Astrid Wolter Klasse Hesse
Astrid Wolter Klasse Hesse
Astrid Wolter Klasse Hesse

XXX-posed Astrid Wolter(2013年,中期考试)

XXX-posed是一组信息图表海报系列,在于将年产值970亿美元的色情影视产业以视觉语言加以阐释。作品中的一项数据分析囊括了7000名色情片女优的名字、身高、体重、三围、出生地、职业生涯履历及拍摄影片的数量。除此之外被图表视觉化呈现的还包括有关线上、线下色情片的各项数据,及色情片制作的相关数据。